Valmennusmenetelmä

Käytän valmennuksissani pääasiassa amerikkalaisen psykologian ja luonnonlääketieteen tohtorin Alexander Loydin Paranemisen avain -itsehoitomenetelmää, mutta hyödynnän myös NLP:tä.

Paranemisen avaimen avulla pystyt jatkamaan myös itsenäisesti valmennuksen jälkeen sen sinua eniten vaivaavan asian työstämistä, joka on noussut esiin valmennuksen aikana. Valmennuksen avulla pystyt ottamaan ohjat omasta hyvinvoinnistasi omiin käsiisi, mikä on todella voimaannuttavaa. Menetelmissä ei ole kyse terapianomaisesta keskustelevasta työskentelystä vaan ote on valmentava. Tuen ja autan sinua harjoitusten avulla itse tekemään havaintoja ja oivalluksia sekä jatkamaan niiden parissa, vapauttaen itseäsi sinua kuormittavista asioista.

Voit lukea Paranemisen avaimesta ja NLP:stä lisää alta. Asiakkaiden kokemuksia löydät sivun lopusta.

Eheäksi, Paranemisen avain ja NLP

Paranemisen avain

Paranemisen avain on maailmalla laajalle levinnyt luonnollinen itsehoitomenetelmä, jonka avulla voi lievittää stressiä ja vapautua rajoittavista uskomuksista. Suomessa ja muualla maailmassa, sadat tuhannet ihmiset ovat saaneet apua fyysisiin ja emotionaalisiin vaivoihin (voit lukea täällä sivuillani asiakkaideni kokemuksia sekä minun tarinani). Menetelmän on kehittänyt yhdysvaltalainen, psykologian ja luonnonlääketieteen tohtori Alexander Loyd vuonna 2001. Hän julkaisi kirjan ”Paranemisen avain” (”The Healing Code”) vuonna 2010 yhdessä lääketieteen, osteopatian ja luonnonlääketieteen tohtori Ben Johnsonin kanssa. Menetelmän vaikutusta on todennettu alunperin mm. sydämen sykevälivaihtelutestein, mutta viime vuosina on saatu myös vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja, jotka osoittavat menetelmän positiivisen vaikutuksen sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin. Lisätietoa artikkeleista löytyy Loydin englanninkielisiltä kotisivuilta täältä.

Stressireaktiossa kehomme menee ”pakene-taistele” -tilaan, jolloin elimistömme keskittyy eloonjäämisen kannalta keskeisiin toimintoihin ja mm. immuunijärjestelmä heikkenee. Ongelmallista nykypäivänä on se, että olemme jatkuvassa stressitilassa, vaikka todellista vaaraa ei olisikaan. Stressin taustalla ovat pitkälti uskomuksemme, jotka ovat tulleet meille esimerkiksi mallina tai opetettuna vanhemmiltamme tai syntyneet ajan saatossa kokemustemme kautta. Paranemisen avaimella lähdetään työstämään vääriä uskomuksia, jotka laittavat sinut tässä ja nyt stressitilaan, ja ryhdytään korjaamaan syntynyttä väärää ohjelmointia. Saatat kokea esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta, mikä saa sinut suorittamaan yhä enemmän ja enemmän, ilman että koskaan tunnet todellista tyydytystä saavutuksistasi.

Mitä Paranemisen avain käytännössä tarkoittaa?

Paranemisen avain tarkoittaa hyvin syvällistä harjoitusta, jossa aktivoidaan kehosta alueita, joita Loyd kutsuu paranemiskeskuksiksi, joista jokaisesta on yhteys kehon stressinsäätelyjärjestelmän osiin. Tämä laskee kehon stressitasoa ja vapauttaa siten immuunijärjestelmän keskittymään omaan työhönsä ja korjaamaan epätasapainotiloja kehosta. Harjoitusta voisi kuvata hyvin syvälliseksi rauhoittumis/rentoutusharjoitukseksi. Paranemisen avain -harjoitus aloitetaan täsmentämällä tällä hetkellä eniten vaivaava (eli stressiä aiheuttava) asia sekä kartoitetaan siihen liittyvää varhaisinta muistoa tai kuvaa. Itse harjoituksen aikana keskitytään positiivisiin kuviin ja ajatuksiin. Menetelmässä kaikkein olennaisin ja tärkein vaihe on juuri harjoituksen tekeminen. Tulosten saaminen vaatii sitoutumista säännölliseen, muutaman kerran päivässä tehtävään harjoitukseen, joka vie keskimäärin yhteensä noin 20 min päivässä aikaa. Yksilövalmennuksissa asiakas saa hänen tilanteeseensa räätälöidyn harjoituksen ja tarkat ohjeet, miten pitkään ja montako kertaa harjoitus tehdään.

Menetelmää ei ole tarkoitettu fyysisten tai psyykkisten sairauksien diagnosointiin, hoitamiseen tai parantamiseen. Työskentelyn tavoitteena on lievittää stressiä, edistää terveyttä ja poistaa epätasapainoa kehosta. Harjoituksilla hoidetaan ns. sydämen tason ongelmia eli niitä haitallisia uskomuksia ja negatiivisia tunteita, joita kannamme sisällämme ja jotka aiheuttavat meille stressiä elämän eri saroilla.

On tärkeää löytää keinoja, joilla rauhoittua ja saada stressi hallintaan. Pitkittynyt stressi on syytä ottaa vakavasti. Jyrki Korkeilan (dosentti, mvs. professori, vs. ylilääkäri) mukaan: ”Stressi eli hallitsematon ja epämiellyttäväksi koettu vireystilan nousu voi pitkään jatkuessaan johtaa sairastumiseen.” (Duodecim 2008;124:683–92). Esimerkiksi solubiologi Bruce Lipton tuo esiin kirjassaan, että suurin osa yleisimmistä sairauksistamme on yhteydessä krooniseen stressiin. Stressin ja sairauksien yhteydestä toisiinsa on valtavasti tutkimustietoa saatavilla.

Mikäli tutustut mieluummin itsenäisesti, voit lukea lisää menetelmästä Loydin ja Johnsonin kirjasta tai Suomen ensimmäisen Paranemisen avain -valmentajan Miia Huitin kirjasta (tarkemmat tiedot alla). Voit myös tutustua Alexander Loydin englanninkielisiin kotisivuihin. Sivulta löytyy myös ilmaista materiaalia, kuten sydämen ongelmien tunnistaja -testi sekä muita informatiivisia testejä. Paranemisen avain -valmentajat toimivat itsenäisesti.

NLP

NLP-yhdistys kuvaa NLP:tä eli neurolingvististä ohjelmointia mm. seuraavasti: ”NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen.”. Ongelmia sekä niiden historiaa katsotaan tarvittavien taitojen ja voimavarojen näkökulmasta. NLP perustuu mm. kielitieteeseen, kognitiiviseen psykologiaan, neuropsykologiaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimukseen, informaatio- ja systeemiteoriaan. Neurolingvistisyydellä viitataan siihen, että NLP:n taustaoletuksena on, että mieli ja keho ovat erottamaton kokonaisuus ja ne vaikuttavat suoraan toisiinsa (lähteenä NLP-yhdistys).

NLP:n avulla pyritään siirtymään ongelmakeskeisestä ajattelusta kohti ratkaisuja. NLP:n käytännön harjoitukset ovat todella havainnollistavia ja silmiä avaavia. Niiden avulla voit esimerkiksi saada uusia näkökulmia ja ajatuksia tilanteeseesi, löytää sisältäsi tarvitsemasi resurssit  ja voimaantua tilanteissa, jotka koet haastaviksi.

”Usein katsoo asioita yksipuolisesti, joten tässä menetelmässä pääsin katsomaan asioita muista näkökulmista. Opin ymmärtämään, että omat aiemmat ratkaisut ja ajatukset eivät välttämättä johda minua toivottuun lopputulokseen vaan saattavat jopa estää pääsemistä asioissa eteenpäin. Opin, että voin leikkiä eri rooleissa ja oppia ymmärtämään muita osapuolia/ihmisiä kun asetun heidän asemaan. Toki olin luullut, että osaan sen mutta opin silti uutta. Kokemus oli vaikuttava.”

 

Asiakaskokemuksia

”Tämä oli askel ja avain omaan sisäiseen maailmaan jonne olin kadottanut tien. Uskallan ja rohkenen tutkia
sisimpääni ja asioitani sekä luotan paranemiseen. Tärkeintä kaikista on se etten jää enää ongelmien vangiksi
vaan pystyn rohkeasti katkaisemaan kierteen. Suosittelen valmennusta kaikille, erityisesti niille joilla ei ole
hyvä olla itsensä kanssa. Tämä menetelmä rohkaisee hellästi tutkimaan vaikeita asioita sekä antaa avun jos
haluaa selvittää ongelmansa. Kiitos Kata suurenmoisesta työstä, olet ihminen
oikeassa paikassa ja juuri paras tekemään tätä!”

– Asiakas 41 v. –

”Ennen harjoitusta  oli pelkoja/tuomituksi tulemista/ miten ihmiset suhtautuu. Mutta kun teki harjoituksen, se helpotti ajattelemaan oman elämän/hyvinvoinnin  kannalta asioita, eikä mitä muut ajattelee. Avoimuus asioiden suhteen myös auttanu asioiden käsittelyissä. Unelmointi myös tosi voimaannuttavaa. Antoi uskoa mennä kohti unelmia, peloista huolimatta. Suosittelen tätä valmennusta ehdottomasti. Valmennuksen avulla asiat lähtee liikkeelle paljon nopeammin ja kun niitä jakaa avoimesti valmentajan kanssa, osaa myös valmentaja auttaa siihen asiaan, mikä on tällä hetkellä akuutein.”

– Asiakas 41 v. –

”Tässä valmennuksessa on löytynyt muutama tärkeä uskomus, jotka ovat selkeästi  olleet kuormittavia. Koen, että nimenomaan ne ovat solumuistoissa ja en ole päässyt kunnolla niihin kiinni edes terapian kautta. Ne ovat olleet hyvin vahvasti stressiä ja pelkoa aiheuttavia uskomuksia ja kuvia, jotka ovat syöttäneet jatkuvasti tätä viestiä minulle. Nämä uskomukset ovat vaikuttaneet minuun ja viimeisen yli 20 vuoden ajan olen taistellut niiden aiheuttamaa ahdistusta vastaan. Koen, että tämän työkalun avulla olen päässyt kiinni niihin uskomuksiin  ja pystynyt vaikuttamaan niihin jo vähän vaikka matka on vasta alussa.  Ehdottomasti suosittelisin [valmennusta].”

– Asiakas 39 v. –

”…työskentely oli todella silmät avaava kokonaisuus ja auttoi havainnoimaan omia vahvuuksia sekä hyväksymään puolet joita tarvitsee vahvistaa. Tärkeintä on ehdottomasti muista tavoista poikkeava työskentely oman historian sekä sieltä nousevien tunteiden käsittelyn mahdollistaminen. Työskentely tapa vaatii keskittymistä aidosti omaan itseen, aika paranemiselle täytyy itse järjestää. Kokonaisvaltainen vointi kohentui ja ajatukset ovat huomattavasti selkeämpiä kuin aikaisemmin. Huikea väline omaan mieleen ja kehoon matkustamiseksi.”

– Asiakas 32 v. –