Valmennuksen periaatteet

Paranemisen avain -menetelmää ei ole tarkoitettu fyysisten tai psyykkisten sairauksien diagnosointiin, hoitamiseen tai parantamiseen. Paranemisen avain -valmennuksessa on kyse itsehoidollisesta prosessista. Valmennusta ei ole tarkoitettu korvaamaan lääketieteellistä hoitoa. Paranemisen avaimet -työskentelyn tavoitteena on lievittää stressiä, edistää terveyttä ja poistaa uskomusjärjestelmistä johtuvia toimintahäiriöitä kehon bioenergeettisessä tasapainossa.

Valmennettavan ei tule lopettaa tai välttää lääketieteellistä eikä psykologista hoitoa tai arviointia. Joissakin tapauksissa valmentaja voi neuvoa konsultoimaan lääkäriä tai psykoterapian ammattilaista/psykoterapeuttia.

Sertifioidut Paranemisen avain -valmentajat toimivat valmennustehtävissä ilman valtuuksia esimerkiksi lääketieteen, psykologian, kiropraktiikan, oikeustieteen, ravitsemustieteen tai luonnonlääketieteen harjoittamiseen. Energialääketiede ei kuulu sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontaviraston ohjauksen ja valvonnan piiriin. Menetelmässä tarjottu henkinen valmennus ei kuulu uskontokuntien piiriin eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan kliinistä psykologiaa.

Mitään valmennuksessa esille tulevia prosesseja ei ole tarkoitettu diagnosoimaan, hoitamaan, parantamaan tai ehkäisemään mitään sairautta eikä antamaan diagnoosia tai määräämään hoitoa millekään lääketieteelliselle, kiropraktiselle tai psykologiselle terveydentilalle. Valmennuksen tarkoituksena ei ole myöskään suositella ehdotonta informaatiota eikä tarkkoja tuotteita tai palveluita yksilöiden hoitamiseksi tai kuntouttamiseksi tai soveltaa esimerkiksi lääketieteen tai psykiatrian periaatteita minkään sairauden, kivun, vamman, epämuodostuman tai fyysisen tilan diagnosointiin, hoitamiseen, operoimiseen tai hoidon määräämiseen.