Tietosuojaseloste

Tutustu alla olevaan rekisteriselosteeseen.

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Kata Penttilä (tmi), y-tunnus 2851495-1.

Sähköposti: kata.penttila(at)eheaksi.fi. Puhelinnumero: 040-4843994

 

Henkilötietorekisteri

Tiedonkeräys- sekä asiakas- ja markkinointirekisteri palvelun toteuttamiseksi.

 

Tietojen käsittely

Asiakkaan tiedot tallennetaan palvelun toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei ilmaista sivullisille muutoin kuin lainsäädännön erikseen edellyttämissä tilanteissa.

Henkilötietoja sisältävää viestiä lähetettäessä on huomioitava, että suojaamattomana lähetetyn yhteydenottolomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida aina varmistaa. Tähän on kiinnitettävä erityistä huomioita, mikäli viesti sisältää yksityisyyden kannalta arkaluontoisia tietoja esim. yksityiselämää tai terveydentilaa koskevia tietoja.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely palveluihin liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Osoitetiedot
  • Palvelun toteuttamisen kannalta muut välttämättömät tiedot

Sähköpostilistan osalta kerätään etunimi ja sähköpostiosoite.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kerätään rekisteröidyiltä.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei myydä kolmansille osapuolille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Sähköpostilistan osalta käytetään yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin näitä henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain ja GDPR:n edellyttämällä tavalla.

 

Tietojen tarkistaminen, poistamiset ja ajantasaisuus

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta, asiakassuhteen loppumisen vuoksi tai mikäli asiakas poistuu sähköpostilistalta. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin häntä koskevat tiedot.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja/tai muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

Evästeet/evästekäytännöt

Sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seuraamiseksi ja kävijäkokemusten ymmärtämiseksi, esimerkiksi siitä, millainen kävijän polku sivustolla on ja miten kävijät ovat tulleet sivustolle (orgaanisen etsinnän tai sosiaalisen median kautta esimerkiksi). Tarkoituksena on parantaa sivuston käyttökokemusta ja saada yleisellä tasolla ymmärrys sivuston kävijöistä. Sivustolla vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Tiedon keräämisessä hyödynnetään Googlen palveluita (Google analytics). Myös MailChimp kerää evästeiden avulla tietoa siitä, avataanko sähköpostilistan kautta lähetetty viesti ja sen linkkejä. Tämän avulla on mahdollista parantaa käyttäjäystävällisyyttä sekä ylläpitää listaa niin, ettei viestejä lähetetä turhaan niille, ketkä eivät ole niistä kiinnostuneet.a Evästekäytön voi estää selaimen asetuksista, selaimen tietosuoja -välilehdeltä.

 

Yhteystiedot

Kata Penttilä (tmi), sähköposti: kata.penttila(at)eheaksi.fi, puhelinnumero: 040-4843994. Postiosoite: Punajuurikuja 3 B, 33300 Tampere.