Mikä Paranemisen avain on?

Paranemisen avain kirja
Kuva: Elli Leppiniemi

Pääasiallinen menetelmä, jota käytän valmennuksissani on Paranemisen avain. Lisäksi käytän NLP:tä ja stressin mittaamisessa hyödynnän Moodmetric -älysormusta.

Paranemisen avain on itsehoitomenetelmä/stressinpurkutyökalu, jonka on kehittänyt amerikkalainen psykologian ja luonnonlääketieteen tohtori Alexander Loyd vuonna 2001. Hän julkaisi kirjan ”Paranemisen avain” (”The Healing Code”) vuonna 2010 yhdessä lääketieteen, osteopatian ja luonnonlääketieteen tohtori Ben Johnsonin kanssa. Menetelmä on levinnyt ympäri maailman ja lukematon määrä ihmisiä on saanut siitä apua emotionaalisiin ja fyysisiin ongelmiinsa. Sen vaikutusta on selvitetty alunperin mm. sydämen sykevälivaihtelutestein, mutta viime vuosina menetelmän positiivisesta vaikutuksesta on saatu myös useampia tieteellisiä, vertaisarvioituja artikkeleja.

Stressireaktiossa kehomme menee ”pakene-taistele” -tilaan, jolloin elimistömme keskittyy eloonjäämisen kannalta keskeisiin toimintoihin ja mm. immuunijärjestelmä heikkenee. Ongelmallista nykypäivänä on se, että olemme jatkuvassa stressitilassa, vaikka todellista vaaraa ei olisikaan. Stressin taustalla ovat pitkälti haitalliset uskomuksemme, jotka ovat tulleet meille esimerkiksi mallina tai opetettuna vanhemmiltamme tai syntyneet ajan saatossa kokemustemme kautta.

Mitä Paranemisen avain tekee?

Kädet, sydän, rauha

Paranemisen avaimella lähdetään työstämään niitä vääriä uskomuksia, jotka laittavat sinut tässä ja nyt stressitilaan, ja ryhdytään korjaamaan syntynyttä väärää ohjelmointia. Saatat kokea esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta, mikä saa sinut suorittamaan yhä enemmän ja enemmän, ilman että koskaan tunnet todellista tyydytystä saavutuksistasi. Menetelmällä työstetään sydämen tason ongelmia ja lähdetään poistamaan stressin syytä. Solumuistiteorian mukaan muistot ovat tallentuneet soluihimme. Osa näistä muistoista sisältää vääriä uskomuksia, jotka aktivoivat kehossa stressireaktion vaikka siihen ei olisi tarvetta. Voit lukea lisää solumuistoista esimerkiksi solubiologi Bruce Liptonin kirjasta ”Ajatuksen biologia – tietoisuuden, aineen ja ihmeiden avaimet” sekä Loydin ja Johnsonin kirjasta.

Paranemisen avain -harjoituksissa aktivoidaan oman kehon energiaa käyttäen  kehosta alueita, joita Loyd kutsuu paranemiskeskuksiksi, joista jokaisesta on yhteys kehon stressinsäätelyjärjestelmän osiin. Tämä laskee kehon stressitasoa ja vapauttaa siten immuunijärjestelmän keskittymään omaan työhönsä ja korjaamaan epätasapainotiloja kehosta. Harjoitusta voisi kuvata hyvin syvälliseksi rauhoittumis/rentoutusharjoitukseksi. Paranemisen avain -harjoitus aloitetaan täsmentämällä tällä hetkellä eniten vaivaava (eli stressiä aiheuttava) asia sekä kartoitetaan siihen liittyvää varhaisinta muistoa tai kuvaa. Itse harjoituksen aikana keskitytään positiivisiin kuviin ja ajatuksiin. Valmennuksessa saat räätälöidyn, sinulle tehdyn harjoituksen ja tarkat ohjeet, miten edetä.

Paranemisen avain -menetelmän avulla aktivoidaan sekä kehoa että mieltä ja se kattaa ihmisen kaikki ulottuvuudet – fyysisen, psyykkisen ja henkisen. Menetelmää ei ole tarkoitettu fyysisten tai psyykkisten sairauksien diagnosointiin, hoitamiseen tai parantamiseen, vaikka nimi saattaa ensin sellaisen mielikuvan antaa. Menetelmän avulla lasketaan kehon stressitasoa, jotta keho pystyisi toimia, kuten se on tarkoitettu.

On tärkeää löytää keinoja, joilla rauhoittua ja saada stressi hallintaan. Pitkittynyt stressi on syytä ottaa vakavasti. Jyrki Korkeilan (dosentti, mvs. professori, vs. ylilääkäri) mukaan: ”Stressi eli hallitsematon ja epämiellyttäväksi koettu vireystilan nousu voi pitkään jatkuessaan johtaa sairastumiseen.” (Duodecim 2008;124:683–92). Esimerkiksi solubiologi Bruce Lipton tuo esiin kirjassaan, että suurin osa yleisimmistä sairauksistamme on yhteydessä krooniseen stressiin. Stressin ja sairauksien yhteydestä toisiinsa on valtavasti tutkimustietoa saatavilla.

Miten voin tutustua menetelmään?

Täältä pääset katsomaan YouTubesta videon, jossa opastan tiiviisti Paranemisen avain -yleisharjoituksen.

Jos haluat tutustua menetelmään paremmin ja päästä omiin stressin juurisyihisi kiinni, tutustu Paranemisen avain -tutustumispakettiini täällä verkkokaupassani. Tutustumispaketista saat kaiken olennaisen tiedon, jonka avulla voit aloittaa työskentelyn itsenäisesti. Henkilökohtaiset valmennukseni ovat tällä hetkellä vanhempainvapaan vuoksi tauolla.  Voit myös liittyä sähköpostilistalleni täällä, jolloin saat pikaohjeen yleisavaimen tekemiseen ja pysyt ajantasalla paluustani sekä tapahtumistani.

Mikäli tutustut menetelmään mieluummin itsenäisesti, voit lukea lisää Loydin ja Johnsonin kirjasta tai Suomen ensimmäisen Paranemisen avain -valmentajan Miia Huitin kirjasta (tarkemmat tiedot alla). Voit myös tutustua Alexander Loydin englanninkielisiin kotisivuihin. Paranemisen avain -valmentajat toimivat itsenäisesti.

Miten voin syventää työskentelyäni Paranemisen avaimella?

Jos olet jo tutustunut menetelmään ja käytät/olet käyttänyt sitä, mutta kaipaisit lisää tietoa ja työskentelyn syventämistä, tutustu yhdessä stressivalmentaja Miia Huitin kanssa pitämäämme syventävään Paranemisen avain -workshopiin. Verkkokaupassani (täällä) on myynnissä tallenne 15.8.22 pidetystä workshopista, jossa käydään mm. Paranemisen avaimen 12 tunnekategoriaa läpi ja saat itsellesi 12 päivän ohjelman kaikkien kategorioiden käsittelyyn, sydämen tason ongelmien purkamiseen. Sen avulla pääset itsenäisesti syventämään työskentelyäsi avaimella ja opit paljon uutta sekä itsestäsi että avaimesta.

Henkilökohtaiset valmennukseni ovat valitettavasti tauolla toistaiseksi.

Lukusuosituksia:

Alexander Loyd & Ben Johnson 2011: Paranemisen avain (”The Healing Code”)

Miia Huitti 2016: Stressikupla – Hyvää elämää ilman ahdistusta

Bruce Lipton 2005: Ajatuksen biologia – tietoisuuden, aineen ja ihmeiden avaimet

Voit lukea tästä myös valmennuksen periaatteet.